• Contactează-ne!
 • 0745.927.492

Administrare Blocuri

Administrare pentru Blocuri şi Asociaţii de Proprietari

Din experienţa noastră am constatat că Asociaţiile de Proprietari doresc un pachet de servicii suplu, fară costuri inutile şi acoperitor în acelaşi timp atât pentru proprietari cât şi pentru conducerea Asociaţiei. Mizăm pe sprijinul şi comunicarea cu membrii Comitetului Executiv, Preşedintele şi proprietarii care doresc să se implice în această activitate, pentru o bună administrare a imobilului.

Mulţi dintre administratorii de blocuri din România nu au pregătirea necesară pentru a desfăşura această activitate, iar legislaţia din România este de multe ori neclară sau incompletă, fapt care este valabil şi în cazul legislaţiei asociaţiilor de proprietari. Acestea sunt principalele motive pentru care multe dintre asociaţiile de proprietari au probleme mari în alcătuirea situaţiilor contabile, uneori chiar contravenind legii, iar amenzile în aceste situaţii se pot ridica la sume considerabile care vor fi plătite tot de către asociaţie.

Experienţa noastră în domeniul administrării de imobile ne oferă avantajul necesar pentru a rezolva eventualele probleme existente la momentul preluării şi a aduce situaţia contabilă a blocului dumneavoastră la un nivel ridicat de corectitudine, siguranţă şi transparenţă.

Administrare financiară: contabilitate, casierie

Activitatea noastră este bazată pe transparenţă, profesionalism şi responsabilitate. Credem că sunt suficiente motive pentru a consulta următoarele servicii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiei şi/sau proprietarilor din cadrul imobilului.

Contabilitate
 • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condiţiile legii, aplicaţia utilizată în acest sens fiind Bloc Manager NET;
 • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;
 • Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ şi pasiv şi depunerea acestora semestrial la Primărie conform legii nr.230/2007;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;
 • Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Plata impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Depunerea online, cu semnătură electronică, a declaraţiilor fiscale pentru angajaţii asociaţiei de proprietary;
 • Plata tuturor facturilor emise de furnizori;
 • Prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;
 • Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Casierie

Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari.


Administrare tehnică

 • Inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (avarii la instalaţia de apă etc);
 • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari sau ale proprietarilor (scurgeri de apă, etc.);
 • Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerinţele de preţ, durată de execuţie şi calitate. Obţinerea aprobării Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari;
 • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;
 • Verificarea anuala a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor şi a costurilor aferente;
 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, etc, în funcţie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;
 • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociaţia de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite;
 • De asemenea, vă putem pune la dispoziţie, direct sau prin parteneri o gamă largă de servicii de care este nevoie în cadrul oricăror Asociaţii de Proprietari sau locuinţe individuale.

Cenzorat

Societatea noastră prestează servicii de cenzorat pentru asociaţii de proprietari, venind în sprijinul proprietarilor prin consultanţă și colaborare cu organele de conducere ale asociației și Administrator, pentru bunul mers al activitaţilor în asociaţia dumneavoastra.

Verificarea lunară pentru fiecare dosar întocmit de administrator. Raportul De Cenzorat prezentat comitelului executiv asigură un plus de transparență atât în comunicarea internă, reprezentând un instrument util în depistarea și reglarea din timp a eventualelor erori de calcul, înregistrare, evidenţă sau repartizare.

Suntem la curent cu noutăţile legislative pe probleme specifice, venind în sprijinul Asociaţiei cu soluţii menite a vă ghida spre luarea unor hotărâri benefice acesteia și implicit benefice proprietarilor, pe baza rapoartelor lunar emise.Audit

Avem capacitatea evaluării situației juridico-financiare precum şi a optimizării proceselor din cadrul asociaţiei de proprietari.

Acţiuni de evaluare ale:

 • sumelor încasate și destinaţia acestora, plăţile efectuate, soldurilor și disponibilităților bănești;
 • înregistrărilor legale în contabilitate precum şi a existenței tuturor registrelor prevăzute de lege;
 • calculelor cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor operate în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;
 • legalității și corectitudinii constituirii și folosirii fondurilor necesare

Acțiuni pentru optimizarea activității asociației:

 • analiza efectuării tuturor activităților necesare angajării în contractele cu furnizorii de bunuri și servicii (existența selecțiilor de oferte, negocierea clauzelor contractuale, etc);
 • determinarea cauzelor perceperii unor sume penalizatoare de către furnizorii de servicii și cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată;
 • stabilirea potențialelor prejudicii cauzate asociației de proprietari sau membrilor acestora.


Curăţenie

Curăţenia la bloc a fost dintotdeauna o problemă pentru membrii Asociaţiei şi pentru membrii Comitetului Executiv, iar dintre aceştia Preşedintele Asociaţiei ca persoană care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii dar şi cu autorităţile statului, are cele mai multe batăi de cap.

Noi avem parteneri ce furnizează servicii de curăţenie aferente spaţiilor comune, interioare şi exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spaţii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil). Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea şi inspecţia necesară pentru realizarea acestor servicii:

 • Program 5 zile pe saptămână
 • Măturat şi spălat intrarea în imobil, ascensor, aleea de acces în imobil - zilnic
 • Spălarea uşilor ascensorului - 1 dată pe săptămână
 • Măturat aleea din jurul imobilului - 1 dată pe săptămână
 • Spălat geamuri intrare în imobil - 1 dată pe săptămână
 • Şters balustrade - 2 ori pe săptămână
 • Măturat şi spălat scări -2 ori/săptămână.
 • Spălat europubele - 2 ori pe lună
 • Pregătire europubele pentru golire corelat cu programul de ridicarea deşeurilor
 • Curăţenie în grădina (hârtii, sticle, resturi...etc.) - ori de câte ori este nevoie
 • Desfundat tubulatură gunoi - ori de câte ori nevoie
 • Curăţirea spaţiului aferent fiecărei ghene de pe etaj - ori de câte ori este nevoie
 • Şters praful şi îndepărtat pânzele de paianjen din interiorul imobilului -ori de câte ori este nevoie
 • Deszăpezirea aleei de acces în imobil
 • Curăţenie generală - de 2 ori pe an,de Paşte şi Crăciun

Contract și condiții de administrare blocuri

Deoarece vrem să venim în întâmpinarea dvs, vă stăm la dispoziție cu orice sfat vă putem fi de ajutor și vă garantăm flexibilitatea noastră în încheierea contractului de administrare, astfel încât condițiile acestuia să se muleze perfect dorințelor dvs!

Pentru a se putea încheia un contract de administrare blocuri între societatea noastră și asociația dvs de proprietari, este necesar ca blocul dvs să fie situat in București sau zonele apropiate și ca adunarea generală a asociației dvs să aprobe hotărârea de încheiere a contractului.

cerere oferta

Documente utile pentru administrare blocuri

Fie că doriți să faceți o cerere către asociația dvs de proprietari sau aveți nevoie de un model al procesului verbal al adunării generale, fie doriți să consultați anumite norme metodologice sau să vă puneți la punct cu legislația în vigoare, toate aceste documente utile le găsiți în pagina special creată pentru acestea.

Totodată, vă invităm să contribuiţi la crearea acestei pagini cu modele de acte, formulare, contracte şi alte documente utile dvs - trimițându-ne o cerere cu documentul pe care doriți să-l găsiți în această secțiune.

documente utile

Înfiinţare / Transformare Asociaţie de Proprietari

Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, nonprofit, înființată în condițiile prevăzute de lege.

Asociațiile de proprietari se constituie prin hotărârea a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din cadrul unui condominiu.

Vă stăm la dispoziție pentru înființarea sau transformarea unei asociații de proprietari, nu trebuie decît să ne contactați!

contactaţi-ne

Obligaţiile unui administrator de bloc

Administratorul de bloc, persoana fizică sau juridică ce îndeplinește această funcție, trebuie să prezinte garanții morale și garanții materiale stabilite în condițiile legii, să aibă capacitate profesională, să fie bun gospodar și să nu aibă cazier.

Aflaţi mai multe despre obligaţiile unui administrator de bloc în pagina de întrebări şi răspunsuri:

obligaţii administrator


Prețuri administrare blocuri:

Valoarea unui contract de administrare blocuri este negociată în funcţie de serviciile contractate şi de frecvenţa acestora.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să completați formularul de cerere ofertă sau să ne apelați la unul din telefoanele de contact.


cereţi ACUM o OFERTĂ!

logo bloc-administrator.ro
Administrare Blocuri Bucureşti

S.C. Bloc Admin S.R.L. oferă servicii adresate asociaţiilor de proprietari şi proprietarilor de imobile (persoane fizice şi juridice), în special din Bucureşti, dar nu numai. Societatea are ca obiectiv  principal asigurarea la standarde europene a activităţii de administrare a proprietăţii. Serviciile prestate de societatea noastră sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectă normele de aplicare ale acesteia.

Social Media:
facebook icon
linkedin icon
youtube icon
google icon 

bloc-administrator.ro este un produs al BLOC ADMIN SRL
© 2024 Toate drepturile rezervate
logo syms.ro

icon telefon
Doriţi să vă sunăm noi?!
Lăsaţi nr dvs de telefon şi vă vom contacta imediat!